PROGRAM CSR

Prognozy Komisji Europejskiej, Banku Światowego i polskich ekspertów wskazują, że wysokość emerytury osób wchodzących w obecnej dekadzie na rynek pracy w Polsce wyniesie nie więcej niż 30% ich ostatniego wynagrodzenia. Niewiele osób ma tego świadomość, jeszcze mniej wie, jak można zapobiec tak znacznemu spadkowi dochodów w okresie emerytalnym w porównaniu do czasu aktywności zawodowej.

 

Mając świadomość wynikających z tego zagrożeń społecznych i gospodarczych prowadzimy działania edukacyjne w zakresie zagadnień emerytalnych. Są one skierowane głównie do studentów i młodych pracowników.

 

Do studentów docieramy m.in. dzięki działaniom koalicji w ramach inicjatywy Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, której przewodniczy Związek Banków Polskich. W tym zakresie naszymi partnerami są Fundacja GPW, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do młodych pracowników docieramy współpracując z izbami gospodarczymi i pracodawcami.

 

 

 

Dysponujemy wiedzą i specjalnie przygotowanymi materiałami, które młodym osobom mogą pomóc w podjęciu indywidualnej, świadomej i swobodnej decyzji w zakresie budowania zabezpieczenia emerytalnego. Naszą wiedzą i materiałami bezpłatnie dzielimy się ze wszystkimi zainteresowanymi – także z pracodawcami, uczelniami, instytucjami i organizacjami, które wyraziły wolę jej dystrybuowania wśród swoich pracowników, studentów, członków i innych interesariuszy.

 

Jesteśmy przekonani, że komunikacja tak ważnych, a nieupowszechnionych informacji wpisuje się w strategiczną, odpowiedzialną relację pracodawcy z pracownikiem, uczelni ze studentem oraz instytucji i organizacji ze swoimi interesariuszami. Zapraszamy do współpracy oraz do zapoznania się z prezentowanymi w tym dziale informacjami o systemie emerytalnym.

PATRONI
PARTNERZY

PUBLIKACJA EDUKACYJNA
Przygotowany przez nas materiał „Jaką emerytką, jakim emerytem będziesz?” oparty jest na infografikach, został dostosowany do stylu komunikacji i potrzeb młodych ludzi, ma formę elektroniczną.

Przedstawia prognozy dotyczące zmian demograficznych i zabezpieczenia emerytalnego, wyjaśnia konstrukcję i funkcjonowanie systemu emerytalnego, zachęca do oszczędzania, ukazuje potencjalne ryzyka oraz przedstawia określone prawnie kategorie produktów pozwalające na korzystanie z ulg podatkowych.

 

Publikacja ma charakter neutralny, przedstawia elementarne zagadnienia, nie promuje żadnej instytucji, ani konkretnego produktu, zwraca uwagę na ważne kwestie. Jej zadaniem jest zainspirowanie czytelnika to podjęcia indywidualnej, świadomej i swobodnej decyzji w zakresie budowania zabezpieczenia emerytalnego.